Europa bez barier – korzyść dla wszystkich

Stowarzyszenie Aktywna Europa miało zaszczyt być partnerem zorganizowanej przez Panów Posłów do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Hetmana oraz Marka Plurę, konferencji poświęconej idei Europejskiego Aktu o Dostępności odbyła się 9 czerwca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego o dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych i mających problemy z poruszaniem się, dyskutowali przedstawiciele biznesu, NGO, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju. Nie zabrakło także Rzecznika Praw Obywatelskich.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był m.in. start-upom, takim jak MallNavigator, migam.pl, ParrotOne czy Ooniwerek, które zaprezentowały świetne rozwiązania dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami.

Wsparcia udzieliło Województwo Lubelskie.

Obszerne podsumowanie konferencji można przeczytać na stronie Integracja: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/575926