O nas

O nas

Stowarzyszenie „Aktywna Europa” zostało założone i zarejestrowane w październiku 2015 r. przez grupę entuzjastów, reprezentujących niemal wszystkie dziedziny gospodarki i życia społecznego, dążących do aktywizowania społeczeństwa.

Celem członków Stowarzyszenia jest pobudzanie szeroko rozumianej aktywności i rozwijanie współpracy pozwalającej na osiąganie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, a w rezultacie rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia. Aktywność rozumiemy jako stałe zmierzanie do perfekcji połączone z otwartością i wytrwałością w działaniu oraz zdobywaniem wiedzy.

Zachęcamy do czerpania z idei, które stanowią fundament Europy oraz inspirowania się doświadczeniami obywateli innych państw. Wierzymy, że współpraca, integrowanie środowisk i wymiana doświadczeń, zarówno wewnątrz profesji, jak również pomiędzy odmiennymi dziedzinami jest właściwą drogą do sukcesu.

Uważamy jednak, iż zdolność do bycia ponadprzeciętnym buduje się nie tylko ciężką pracą, ale także dzięki trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz poprzez obcowanie z kulturą, sztuką i literaturą. Bliskie są nam wartości wynikające ze sportu – zasady zdrowej rywalizacji oraz umiejętności przezwyciężania słabości i trudności. Dlatego też podejmujemy liczne inicjatywy zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenia świadomości prawnej, promocji kultury, sztuki i literatury oraz popularyzacji zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej.

Stowarzyszenie tworzą

Mariusz Filipek
Prezes
Marcin Andrzejewicz
Członek Komisji Rewizyjnej
Marlena Stradomska
Członek Komisji Rewizyjnej
Mateusz Gabryel
Członek Komisji Rewizyjnej