Projekt pt. „Zwalcz Stres”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr Mariusz Filipek (Prezes Zarządu Stowarzyszenia) w dniu 27 grudnia 2017 r. podpisał umowę na realizację projektu pt.: „Zwalcz stres”.

Stowarzyszenie „Aktywna Europa” będzie realizować projekt dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.