Złote klucze

FORMULARZE I REGULAMIN DOSTĘPNE SĄ NA DOLE STRONY

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w 2018 roku odbędzie się pierwsza, premierowa edycja plebiscytu „Złote Klucze Spółdzielni Mieszkaniowych - edycja 2018”, w którym nagrodzone zostaną najlepsze mazowieckie Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Poza wyróżnieniem konkretnych osób i środowisk, naczelną ideą przedsięwzięcia pozostaje także poprawa wizerunku środowiska spółdzielczości w Polsce oraz zaprezentowanie jak najszerszej opinii publicznej jak wiele pozytywnych inicjatyw, przekładających się wprost na jakość życia mieszkańców, zostało z powodzeniem zrealizowanych w regionie.

Dlatego też, serdecznie zapraszamy Spółdzielnie z województwa mazowieckiego, do wzięcia udziału w konkursie, który ze względu na swój niekomercyjny i prospołeczny charakter, nie wiąże się na żadnym etapie z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów.

Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Spółdzielnie jak również wcześniej umówionych wizytacji terenowych, kapituła konkursu, złożona z utytułowanych przedstawicieli środowisk akademickich i samorządowych oraz doświadczonych spółdzielców, przyzna statuetki „ZŁOTE KLUCZE 2018” w następujących dziedzinach:

  1. Najlepszy Zarząd
  2. Najlepsza Rada Nadzorcza
  3. Najlepsza inwestycja
  4. Bezpieczna Spółdzielnia
  5. Spółdzielnia przyjazna interesantom
  6. Spółdzielnia przyjazna dzieciom
  7. Spółdzielnia przyjazna seniorom
  8. EKO-Spółdzielnia
  9. Spółdzielnia bez barier
  10. Spółdzielnia dialogu obywatelskiego
  11. Spółdzielnia przyjazna kierowcom
  12. Spółdzielnia przyjazna kulturze
  13. Spółdzielnia przyjazna przedsiębiorcom
  14. Spółdzielnia przyjazna sportowcom
  15. Spółdzielnia efektywna energetycznie
Uroczysta gala, na której zostaną wręczone nagrody, poprzedzona zostanie debatą na temat postulowanych przez środowisko zmian prawnego otoczenia spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Już teraz zachęcamy Państwa do zarezerwowania sobie terminu i uświetnienie swoją obecnością wydarzenia, które odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Zgłoszeń do udziału w Plebiscycie można dokonywać w terminie do 16 marca 2018 r. za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, mailowo (klucze@aktywnaeuropa.pl) lub drogą pocztową wysyłając Formularz na adres korespondencyjny Stowarzyszenia "Aktywna Europa".

FORMULARZE I REGULAMIN DOSTĘPNE SĄ NA DOLE STRONY

 

 

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

Serdecznie zapraszamy do udziału w Plebiscycie oraz uroczystej gali wręczenia nagród. Jednocześnie zachęcamy do dalszego obserwowania niniejszej strony - więcej informacji już niebawem.

DANE KONTAKTOWE

e-mail: klucze@aktywnaeuropa.pl

tel. 694 332 780

adres: ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin